O POMOCY IT / POGOTOWIU KOMPUTEROWYM

Razu pewnego za wielką górą spotkał Książę najemnika. Książę był młody, żywioł miał we krwi, najemnik natomiast spokojny i mądry. Książę ciekawy był świata, więc pytać zaczął najemnika o wszelkie sprawy. Nadziwić się nie mógł, że ktoś tak krzepki i mądry walczy dla innych.

-Jak to się dzieje, przyjacielu, że całą swą wiedzą i męstwem służysz nie jednemu władcy, lecz wielu? Jam jest co prawda młody, lecz bystry, a dziś już pojąć nie mogę, dlaczego wolisz pomagać wielu – czy jest w tym sens głębszy?

- Kiedy już starszym będziesz zrozumiesz najpewniej, że pomoc innym jest bardzo ważna. Wiele lat za mną i wiele doświadczeń, którymi dzielę się chętnie. Walczyłem u boku dziesiątek armii i kiedy trzeba wspierałem jak trzeba. Wiedzę całą swą przekazywałem i wiele drużyn wojowników nauczałem.

Książę zamyślił się i już po chwili zadał kolejne pytanie:

- Dobrze, pojmuję to doskonale, lecz czemu władcy chcą Cię zatrudniać? Nie wolą swoich, stałych żołnierzy?

- Niechybne pytanie, lecz znam odpowiedź na nie. Zatrudnić mnie od czasu do czasu mniejszym jest kosztem dla zwierzchnika, niż armia słabego wojownika. W zamian dostaje doświadczenie i zaangażowanie, które najdzielniejszym wojownikom wyłącznie przystaje.

Morał tej bajki jest krótki i niektórym dobrze znany, że rzeczy na których się kompletnie nie znamy profesjonalistą zlecamy!!!


Web-Future.pl © 2017
tel.696-298-445 | kontakt(@)web-future.pl